Anchors & Chemical Anchors

Anchors & Chemical Anchors
6x40 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

6x40 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£48.49 (exc VAT) per 100
6x55 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

6x55 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£53.69 (exc VAT) per 100
8x115 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

8x115 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£77.11 (exc VAT) per 100
8x130 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

8x130 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£106.12 (exc VAT) per 100
10x95 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

10x95 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£96.26 (exc VAT) per 100
12x80 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

12x80 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£100.49 (exc VAT) per 100
12x100 TBA/Z BZP Throughbolts

12x100 TBA/Z BZP Throughbolts

£104.89 (exc VAT) per 100
12x125 TBA/Z BZP Throughbolts

12x125 TBA/Z BZP Throughbolts

£136.33 (exc VAT) per 100
12x150 TBA/Z BZP Throughbolts

12x150 TBA/Z BZP Throughbolts

£151.15 (exc VAT) per 100
20x200 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

20x200 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£846.74 (exc VAT) per 100
24x180 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

24x180 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£1643.89 (exc VAT) per 100
SAH 12x126 Loose Nut Sleeve Anchors

SAH 12x126 Loose Nut Sleeve Anchors

£242.49 (exc VAT) per 100
8x75 MSA Anchor Hex Head

8x75 MSA Anchor Hex Head

£45.31 (exc VAT) per 100
8x100 MSA Anchor Hex Head

8x100 MSA Anchor Hex Head

£91.85 (exc VAT) per 100
10x60 MSA Anchor Hex Head

10x60 MSA Anchor Hex Head

£64.90 (exc VAT) per 100
10x75 MSA Anchor Hex Head

10x75 MSA Anchor Hex Head

£57.23 (exc VAT) per 100
10x100 MSA Anchor Hex Head

10x100 MSA Anchor Hex Head

£92.52 (exc VAT) per 100
10x150 MSA Anchor Hex Head

10x150 MSA Anchor Hex Head

£119.23 (exc VAT) per 100
12x100 MSA Anchor Hex Head

12x100 MSA Anchor Hex Head

£108.16 (exc VAT) per 100
12x130 MSA Anchor Hex Head

12x130 MSA Anchor Hex Head

£161.05 (exc VAT) per 100
12x150 MSA Anchor Hex Head

12x150 MSA Anchor Hex Head

£186.58 (exc VAT) per 100
12x200 MSA Anchor Hex Head

12x200 MSA Anchor Hex Head

£240.22 (exc VAT) per 100
16 x 100 MSA Anchor Hex Head

16 x 100 MSA Anchor Hex Head

£306.12 (exc VAT) per 100
16 x 200 MSA Anchor Hex Head

16 x 200 MSA Anchor Hex Head

£514.49 (exc VAT) per 100