Anchors & Chemical Anchors

Anchors & Chemical Anchors
6x40 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

6x40 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£46.96 (exc VAT) per 100
6x55 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

6x55 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£52.00 (exc VAT) per 100
8x115 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

8x115 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£80.67 (exc VAT) per 100
8x130 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

8x130 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£102.78 (exc VAT) per 100
10x95 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

10x95 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£100.69 (exc VAT) per 100
12x80 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

12x80 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£105.12 (exc VAT) per 100
12x100 TBA/Z BZP Throughbolts

12x100 TBA/Z BZP Throughbolts

£109.73 (exc VAT) per 100
12x125 TBA/Z BZP Throughbolts

12x125 TBA/Z BZP Throughbolts

£142.60 (exc VAT) per 100
12x150 TBA/Z BZP Throughbolts

12x150 TBA/Z BZP Throughbolts

£158.10 (exc VAT) per 100
20x200 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

20x200 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£885.73 (exc VAT) per 100
24x180 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

24x180 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£1719.56 (exc VAT) per 100
SAH 12x126 Loose Nut Sleeve Anchors

SAH 12x126 Loose Nut Sleeve Anchors

£238.23 (exc VAT) per 100
8x75 MSA Anchor Hex Head

8x75 MSA Anchor Hex Head

£40.27 (exc VAT) per 100
8x100 MSA Anchor Hex Head

8x100 MSA Anchor Hex Head

£81.64 (exc VAT) per 100
10x60 MSA Anchor Hex Head

10x60 MSA Anchor Hex Head

£59.13 (exc VAT) per 100
10x75 MSA Anchor Hex Head

10x75 MSA Anchor Hex Head

£50.87 (exc VAT) per 100
10x100 MSA Anchor Hex Head

10x100 MSA Anchor Hex Head

£84.30 (exc VAT) per 100
10x150 MSA Anchor Hex Head

10x150 MSA Anchor Hex Head

£108.63 (exc VAT) per 100
12x100 MSA Anchor Hex Head

12x100 MSA Anchor Hex Head

£98.54 (exc VAT) per 100
12x130 MSA Anchor Hex Head

12x130 MSA Anchor Hex Head

£146.74 (exc VAT) per 100
12x150 MSA Anchor Hex Head

12x150 MSA Anchor Hex Head

£165.85 (exc VAT) per 100
12x200 MSA Anchor Hex Head

12x200 MSA Anchor Hex Head

£213.53 (exc VAT) per 100
16 x 100 MSA Anchor Hex Head

16 x 100 MSA Anchor Hex Head

£272.10 (exc VAT) per 100
16 x 200 MSA Anchor Hex Head

16 x 200 MSA Anchor Hex Head

£457.33 (exc VAT) per 100