Anchors & Chemical Anchors

Anchors & Chemical Anchors
6x40 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

6x40 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£45.26 (exc VAT) per 100
6x55 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

6x55 R-SPT/Z Zinc Plated Throughbolts

£50.11 (exc VAT) per 100
8x115 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

8x115 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£71.97 (exc VAT) per 100
10x95 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

10x95 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£89.84 (exc VAT) per 100
12x80 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

12x80 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£93.79 (exc VAT) per 100
12x100 TBA/Z BZP Throughbolts

12x100 TBA/Z BZP Throughbolts

£97.90 (exc VAT) per 100
12x125 TBA/Z BZP Throughbolts

12x125 TBA/Z BZP Throughbolts

£127.24 (exc VAT) per 100
12x150 TBA/Z BZP Throughbolts

12x150 TBA/Z BZP Throughbolts

£141.07 (exc VAT) per 100
20x200 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

20x200 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£790.29 (exc VAT) per 100
24x180 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

24x180 TBA/Z Zinc Plated Throughbolts

£1534.30 (exc VAT) per 100
SAH 12x126 Loose Nut Sleeve Anchors

SAH 12x126 Loose Nut Sleeve Anchors

£226.32 (exc VAT) per 100
8x75 MSA Anchor Hex Head

8x75 MSA Anchor Hex Head

£40.27 (exc VAT) per 100
8x100 MSA Anchor Hex Head

8x100 MSA Anchor Hex Head

£81.64 (exc VAT) per 100
10x60 MSA Anchor Hex Head

10x60 MSA Anchor Hex Head

£57.69 (exc VAT) per 100
10x75 MSA Anchor Hex Head

10x75 MSA Anchor Hex Head

£50.87 (exc VAT) per 100
10x100 MSA Anchor Hex Head

10x100 MSA Anchor Hex Head

£82.24 (exc VAT) per 100
10x150 MSA Anchor Hex Head

10x150 MSA Anchor Hex Head

£105.98 (exc VAT) per 100
12x100 MSA Anchor Hex Head

12x100 MSA Anchor Hex Head

£96.14 (exc VAT) per 100
12x130 MSA Anchor Hex Head

12x130 MSA Anchor Hex Head

£143.16 (exc VAT) per 100
12x150 MSA Anchor Hex Head

12x150 MSA Anchor Hex Head

£165.85 (exc VAT) per 100
12x200 MSA Anchor Hex Head

12x200 MSA Anchor Hex Head

£213.53 (exc VAT) per 100
16 x 100 MSA Anchor Hex Head

16 x 100 MSA Anchor Hex Head

£272.10 (exc VAT) per 100
16 x 200 MSA Anchor Hex Head

16 x 200 MSA Anchor Hex Head

£457.33 (exc VAT) per 100